Zakonska regulativa

Zakonom o elektronskim komunikacijama, Zakonom o planiranju i izgradnji i pratećim Pravilnicima se regulišu uslovi i normativi za projektovanje kao i tehnički uslovi koji se moraju poštovati pri instalaciji telekomunikacione infrastrukture u stambenim i poslovnim objektima. Zajednički antenski sistem (ZAS) je jedan od sistema koji se obavezno planira i instalira u objektu nezavisno od KDS za koji se ostavlja mogućnost razvoda.

 

Član 9. Pravilnika o tehničkim i drugim zahtevima .... pri izgradnji poslovnih i stambenih objekata (sl.glasnik RS 123-2012):

Zajednički antenski sistem MORA biti postavljen u okviru stambenih objekata sa više stambenih jedinica, stambenih zgrada sa više korisnika prostora i stambenih delova stambeno-poslovnih zgrada...
Kao minimum, zajednički antenski sistem mora omogućiti prijem nekodovanih analognih i digitalnih zemaljskih radio i televizijskih signala odgovarajućeg nivoa na mestu zgrade.

 

Član 49. Pravilnika o uslovima i normativima za projektovanje stambenih zgrada i stanova (sl.glasnik RS 58-2012)

U stambenoj zgradi se planira instalacija zajedničkog antenskog sistema i mogućnost razvoda za kablovski distribucioni sistem koji je nezavistan od instalacije za zajednički antenski sistem.

 

Suština regulative je da se stanarima u stambenim objektima ostavi ZAS za nesmetan prijem nacionalnih, regionalnih i lokalnih TV programa dostupnih na lokaciji objekta i za koje se ne plaća dodatna pretplata. Istovremeno regulativom se omogućava pristup KDS, IPTV, SATV i bezičnih operatera koji naplaćuju pretplatu za TV i Internet, pri čemu stanari ukoliko žele biraju operatera sa kojim sklapaju ugovor. Time se postiže demonopolizacija i veća konkurencija u interesu korisnika.

 

Savremena telekomunikaciona infrastruktura u stambenim objektima (televizija, telefonija, internet,..) je izuzetno značajna za kvalitet stanovanja. Posebno treba imati u vidu stalni razvoj novih tehnologija i platformi kao što su FTTH, DVB-T2, HbbTV,    OTT, LTE,.... koje će vremenom biti implementirane i kod nas. Zbog toga se pri projektovanju i instalaciji preporučuje ostavljanje rezervnih cevi ili kanalica do svakog stana zbog budućih servisa koji nebi iziskivali skupa raskopavanja i narušavanje estetike stambenog objekta. Ovde treba imati u vidu i tu povoljnost što kompletna i najsavremenija telekomunikacina infrastruktura u ceni izgradnje objekta tipično ne prevazilazi 1% vrednosti objekta.

 

Pravilnici:

NOVO - Pravilnik o uslovima i normativima za projektovanje stambenih zgrada i stanova (sl.glasnik RS 74-2015, 82-2015)

Pravilnik o uslovima i normativima za projektovanje stambenih zgrada i stanova (sl.glasnik RS 58-2012)

Pravilnik o tehničkim i drugim zahtevima .... pri izgradnji poslovnih i stambenih objekata (sl.glasnik RS 123-2012)


ИЗ ПРАКСЕ ЗА ПРАКСУ | ICP Niš