Popularni proizvodi

U programu Televes ICP na tržištu Srbije se nalazi preko 1000 različitih proizvoda. Najveći deo opreme je namenjen KDS operaterima (profesionalna KDS oprema, merači polja i KDS analizatori, najbolje satelitske, TV i FM antene na evropskom tržištu) kao i instalaterima ZAS sistema (AVANT pojačavačke stanice, pojačavači, koaksijalni kablovi, pasivna oprema ...).

  Uputstvo za praktičnu primenu

Takođe, deo asortimana je namenjen i maloprodajama (OFFLINE kupovina). Ovde izdvajamo neke interesantne proizvode koji se najviše traže u maloprodajama i koji su namenjeni pre svega za prijem, pojačanje i propisan razvod KDS i ZAS i satelitske TV  u stanovima, individualnim stambenim i poslovnim objektima
 

Oprema za prijem digitalne televizije DVB T2 signala

Pored opreme za prijem iz brošure na našem sajtu stalno publikujemo korisne informacije o rasporedu predajnika i zonama prijema DVB T2 u Srbiji, tehničke parametre sistema i rezultate merenja nivoa i analizu kvaliteta DVB T2 signala u raznim delovima Srbije sa aspekta prijemne opreme.

Brošura sa prijemnom opremom (pdf 2,2MB srp)

► http://www.icp-nis.co.rs/download/dvb-t2.pdf


 

Televes antenski pojačavači i ispravljači
 


Veliki broj antenskih pojacavaca sa jednim ili više ulaza, kao i LTE filtrirani UHF ulazi, SAT antenski pojačavači za prenos zemaljske i satelitske TV istim kablom u individualnim instalacijama. Napajanje iz SAT risivera. Verzije kanalnih predpojačavača sa UHF kanalnim filtrom. Nizak faktor šuma.Serija adekvatnih pouzdanih Televes ispravljača za napajanje predpojačavača.

Namena: Za pojačanje TV u udaljenim zonama sa slabim nivoom prijemnih signala ili u individualnim instalacijama sa velikim brojem TV prijemnika.

MAST pojačavači (pdf 100KB srp)

Ispravljači (pdf 80KB srp)

 

Televes razdelnici, spliteri 5-1000MHz za KDS, ZAS i individualne instalacije
 

Svaki proizvod Televes se bazira na 100% kontroli kvaliteta. Dodatno, ICP pre isporuke vrši detaljni test sakog pojedinačnog elementa opreme i sistema. U prilogu su date tehničke karakteristike Televes razdelnika kao i neki test reporti slabljenja i izolacije između portova razdelnika (* kao generator je u ovom slučaju korišćen komercijalni Televes generator šuma r.5930 za opseg 5-2150 MHz)
KDS razdelnici 5-1000MHz (pdf 250KB srp)

 

Televes SAT razdelnici 5-2400 MHz. Docsis 3.1 spliteri. KDS Headend kombajneri.
 

U prilogu su date tehničke karakteristike Televes razdelnika kao i neki test reporti slabljenja i izolacije između portova razdelnika (* kao generator u ovom slučaju je korišćen komercijalni Televes gen. šuma za opseg 5-2150 MHz graf relevantan do 2150MHz) 

SAT razdelnici 5-2400MHz DC Out-In (pdf 1MB srp) DC pass. samo OUT-IN

SAT razdelnici 5-2400MHz DC All (pdf 550KB srp) DC pass (out-in & in-out)

 

 

Televes Easy F razdelnici i odvodnici 5-2400 MHz

 

- ušteda vremena potrebnog za montažu

- uzidne dozne manjih dimenzija

- propisan radijus savijanja kablova

 ® Televes patent za konekciju koaksijalnih kablova


Brošura Easy F (pdf 1,6MB srp)
 

 

Televes KDS/ZAS pojačavači (kućne instalacije)


KDS/ZAS pojačavači 47-862/790 (950-2150) MHz (pdf 90KB srp)

 

Televes KDS pojačavači sa povratnim smerom (kućne instalacije)


KDS pojačavači 5-65/80-862 MHz (pdf 80KB srp)

 

Koaksijalni kabl Televes (vrhunski kvalitet)


Televes koaksijalni kablovi

Koaksijalni kablovi Televes su LTE ready, sa malim slabljenjem i visokim stepenom oklopljenosti klasa A/A+. Svaki kotur kabla Televes je izradjen od najboljih materijala i 100% sertifikovan u kontrolno mernom centru pre isporuke na tržište.

 

Brošura koaksijalnih kablova sa preporukama i tehničkim karakteristikama (pdf 1,45MB srp)

 

Antenske utičnice Televes TV.FM.SAT.DATA


RA-TV utičnica (pdf 220KB srp)

LTE RTV-SAT utičnica (pdf 220KB srp)

 

Televes modulator i AV senderi

Modulator DSB VHF-S-UHF (pdf 120KB srp)

AV senderi / Ekstenderi (pdf 90KB srp)


ИЗ ПРАКСЕ ЗА ПРАКСУ | ICP Niš