Pasiva

LTE ready koaksijalni kablovi i pasivna oprema za razvod TV signala unutar objekata. Kvalitet pasivne opreme je od posebnog značaja za distribuciju digitalnih TV signala koji su vrlo osetljivi na impulsni šum. Posebno treba imati u vidu da rezervisanjem gornjeg dela UHF banda (C60-C69) za mobilne komunikacije LTE-4G svi elementi KDS, ZAS i individualnih sistema u stambenim objektima moraju biti propisno oklopljeni.


Koaksijalni kablovi Televes su LTE ready sa malim slabljenjem i izuzetnim stepenom oklopljenosti

 

››››


Kompletan asortiman za frekventni opseg od 5-1000MHz i 5-2400 MHz.
Dve varijante konekovanja: klasični F i easy F (Televes patent).

››››


Televes asortiman proizvoda obuhvata filtre i dipleksere za različite namene: potisni filtri, LTE filtri, dilekseri SAT IF opsega, diplekseri povratnog smera, skretnice za sabiranje više frekventnih opsega.

››››


Televes antenske RTV uticnice za KDS i ZAS. Široka paleta prolaznih i završnih utičnica. Varijante TV-RA, TV-RA/SAT, TV-RA-SAT i TV-RA/SAT-DATA. Potpuno robotizovana proizvodnja i test parametara garantuju 100% pouzdanost svake isporučene utičnice.

››››


Kompletna ponuda profesionalnih konektora F i IEC, kao i prelaza, spojnica, DC blokatora...

››››ИЗ ПРАКСЕ ЗА ПРАКСУ | ICP Niš